sensei definition student

old obituaries wichita ks